AMSTERDAM - Beleggingsfondsen maken op diverse fronten misstappen. Dat heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geconcludeerd na een onderzoek naar de werkwijze van beleggingsfondsen. Grove overtredingen ten koste van particulieren werden niet gevonden, aldus de financieel toezichthouder in het dinsdag gepresenteerde onderzoek.

Wel zijn de belangen van sommige beleggers "direct geschaad". De schade die ze hebben geleden door de misstappen is moeilijk vast te stellen. Maar "los van de omvang van de schade is elke benadeling van beleggers ongewenst", stelt de AFM.

Problemen

De beurspolitie trekt haar conclusies na een onderzoek naar een groep fondsen van beleggingsinstellingen, inclusief de grote namen in de sector. De AFM stelde het onderzoek mede in naar aanleiding van problemen bij beleggingsfondsen in de Verenigde Staten, waar beleggers werden gedupeerd doordat orders op een voor hen ongunstig tijstip werden geplaatst. Volgens de AFM hebben dat soort overtredingen in Nederland niet plaatsgevonden.

De aanbieders van Nederlandse beleggingsfondsen schieten wel op belangrijke gebieden tekort, blijkt uit het onderzoek. Het gaat daarbij om de informatie over de kosten, de prijsvorming en de interne controle. De verrekening van kosten staat bijvoorbeeld niet altijd juist in het prospectus. Daardoor weet de belegger niet precies wat die zijn en wordt hij in sommige gevallen benadeeld.

Ook zijn procedures vaak niet goed vastgelegd, wordt niet altijd gelet op het naleven ervan en is er te weinig controle op.

Boetes

De AFM is nog met diverse fondsbeheerders in gesprek over de geconstateerde overtredingen. Het is niet uitgesloten dat zij boetes oplegt. Verder wil de toezichthouder samen met de aanbieders het komende halfjaar een pakket aanbevelingen opstellen om de belangen van beleggers beter te waarborgen. De huidige regels voldoen niet meer. Ze zijn verouderd, omdat de markt voor beleggingsfondsen een onstuimige groei heeft doorgemaakt en veel van deze beleggingsproducten erg complex zijn geworden.

De financiële sector reageert met instemming op het voorstel om aanbevelingen voor de beleggingsfondsen op te stellen. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Dutch Fund Association melden in een gezamenlijke reactie dat zij het belangrijk vinden "dat er meer duidelijkheid ontstaat over procedures en regels die de instellingen hanteren".