LUXEMBURG - De Europese ministers van Landbouw zijn er maandagavond niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de maximale duur voor diertransporten. Dat heeft huidig EU-voorzitter Ierland laten weten. Er is nog geen datum bekendgemaakt voor een nieuwe ontmoeting.

Volgens minister Veerman van Landbouw bestonden er ,,onoverbrugbare tegenstellingen'' tussen enerzijds Duitsland en Groot-Brittannië, die transporten van slachtdieren niet langer wilden laten duren dan achttien uur met een tussentijdse pauze van twee uur, en anderzijds Frankrijk, Spanje en Griekenland die pleitten voor een ruimere regeling.

Telleurstelling

Veerman noemde het mislukken van het overleg een ,,teleurstelling. Hier wordt niemand beter van, zeker de dieren niet. Per saldo hebben de dieren verloren'', aldus de bewindsman maandagavond na afloop van het overleg.

De huidige regelingen voor diertransporten, met veel langere maximale vervoerstijden, blijven voorlopig van kracht. Afhankelijk van de diersoort kunnen de maximale vervoerstijden oplopen tot vijftig uur. Ook bieden de huidige regelingen minder garanties voor dierenwelzijn dan de voorstellen voor nieuwe wetgeving.

Voorstellen

Tal van voorstellen voor betere opleiding van chauffeurs, invoering van GPS- en andere volgsystemen van vrachtwagens en een betere controle van transporten zijn nu weer van tafel verdwenen. Verder komt er voorlopig geen beladingsgraad van maximaal 60 procent voor veewagens. Nederland had bij EU-voorzitter Ierland ook aangedrongen op een speciale regeling voor het vervoer van varkens, met daarin zo min mogelijk pauzes. Bij varkensvervoer zorgen pauzes juist voor grote onrust bij de dieren. Veerman zei dat Ierland mee wilde werken aan een Nederlands verzoek om varkenstransporten maximaal twintig of 22 uur te laten duren. ,,De Ieren hadden dat voorstel op ons verzoek ook best nog wel aan willen scherpen.'' Nederland is binnen de EU de lidstaat met het grootste aantal varkenstransporteurs.

Veerman vreest dat een compromis na uitbreiding van de EU, aanstaande zaterdag, met tien nieuwe lidstaten alleen maar moeilijker wordt.

,,Daar mag je best somber over zijn. De opvattingen over dierenwelzijn liggen nog een stuk verscheidener in de tien nieuwe lidstaten dan bij de huidige vijftien'', aldus de bewindsman. ,,Een compromisvoorstel ligt niet zo snel binnen handbereik.''

Katterig gevoel

Volgens Veerman, die zegt de vergadering te hebben verlaten met een ,,katterig gevoel'', valt Ierland als voorzitter van het overleg niets te verwijten.

,,Zij hebben er hard aan getrokken om een compromis mogelijk te maken. Maar de opvattingen lagen gewoon te ver uiteen.'' Volgens de bewindsman stonden sommige politici onder zware druk van organisaties voor de promotie van dierenwelzijn om niet in te stemmen met een compromis dat slachtvee minder comfort zou bieden.