VOORBURG - De CAO-lonen zijn het eerste kwartaal van dit jaar met 1,8 procent gestegen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag gemeld.

De loonkosten, die bestaan uit het brutoloon en de werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen, stegen in het eerste kwartaal van dit jaar met 3 procent. Dat komt vooral doordat werkgevers meer premie moeten betalen voor pensioen en werkloosheid.

In het najaarsakkoord hebben de sociale partners en het kabinet afgesproken de CAO-lonen in 2004 niet te laten stijgen. Maar doordat in een aantal CAO's al eerder afgespraken waren gemaakt, stegen de lonen toch licht ten opzichte van het eerste kwartaal in .

Over heel 2003 was de loonstijging nog gemiddeld 2,8 procent. Dit is de kleinste stijging sinds 1996.