WASHINGTON - De Wereldbank zou in principe geen geld meer moet stoppen in zaken als oliepijpleidingen en mijnbouw. Als dergelijke projecten niet bijdragen tot bestrijding van de armoede, kan de bank beter in andere dingen investeren, zoals infrastructuur.

Die boodschap bracht minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) zondag over tijdens de voorjaarsvergadering van de bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.

In de ogen van de minister is de bank er in de eerste plaats om niet-commerciële projecten te ondersteunen. Om die reden zou de bank er goed aan doen om niet meer mee te werken aan projecten op het vlak van bijvoorbeeld oliewinning. Vorig jaar nog besloot de bank mee te doen aan de aanleg van een omstreden pijpleiding in het Kaukasisch gebied. Dit is meer iets voor de particuliere sector. Als die er geld in stopt, dan moet de Wereldbank dat niet doen, aldus Van Ardenne.

De minister pleitte ervoor dat de bank meer investeert in bijvoorbeeld wegen en watervoorziening, zaken die nodig zijn om een land tot een ontwikkeling te laten komen. "Daar stagneert het nu.'' Door hierop te "focussen'' kan beter een bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van armoede.

De armoedebestrijding is een van de onderwerpen die tijdens de besprekingen van zondag op de agenda stonden. Volgens de zogeheten Millenniumdoelen moet de wereldwijde armoede in het jaar 2015 met de helft zijn teruggebracht.

Eind vorig jaar verscheen een kritisch rapport over de investeringen van de bank in zaken als mijnbouw en oliewinning. De opstellers vroegen zich af of de bank zich wel op dit soort terreinen moet begeven. Het rapport was opgesteld door een onafhankelijke commissie die door de bank zelf in het leven was geroepen. Het zit Van Ardenne dwars dat de bank nog geen reactie heeft gegeven.

Van Ardenne kreeg zondag tijdens de jaarvergadering niet de handen op elkaar voor haar pleidooi. "Iedereen hield zijn kruit droog'', aldus de bewindsvrouw, die graag wat meer enthousiasme had gezien. "Maar goed, het punt is gemaakt'', zo zei ze.