AMSTERDAM - Het kabinet grijpt fors in op de woningmarkt, tegen het zere been van woningcorporaties, vakbonden en de Haagse oppositiepartijen. Wat zijn de belangrijkste pijnpunten?

Het kabinet wil 'scheefwoners' (15 procent van de sociale huurders) bewegen om naar de particuliere sector te trekken. Daarom moeten huurders met een (huishoud)inkomen tot 33.000 euro 1,5 procent extra huur gaan betalen, bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie.

Inkomens tussen de 33.614 en 43.000 euro staat een verhoging van 2,5 procent (plus inflatie) te wachten. Sociale huurders die meer dan 43.000 euro per jaar verdienen kunnen tenslotte een 6,5 procent hogere maandhuur tegemoet zien.

Het kabinet wil verder af van het puntenstelsel, een systeem waarmee de maximale huur wordt berekend. Dit systeem wordt vervangen door een huurplafond in te stellen van 4,5 procent van de woz-waarde van een huurhuis. 

Gezien de dalende huizenprijzen wordt dit voorstel echter heroverwogen. Het kabinet is momenteel bezig met het berekenen van een alternatief.

Een uitzondering vormen de inkomens boven de 43.000 euro: voor hen is er straks überhaupt geen wettelijke huurlimiet meer. Als zij hun huurhuis verlaten geldt de maximale huurprijs weer.

Uiteindelijk gaan de extra huuropbrengsten naar de overheid. Deze verhuurdersheffing moet jaarlijks twee miljard opleveren.

Kritiek

Kritiek is er onder meer van het CDA, de FNV, de Woonbond en de Vereniging Eigen Huis. Die laatste drie willen bijvoorbeeld dat de verhuurdersheffing wordt omgezet in een investeringsplicht voor woningcorporaties. Die worden dan verplicht geld te steken in bouw, renovatie en energiebesparing.

Behalve over de huurverhogingen zelf is er ophef over het feit dat verhuurders via de Belastingdienst gegevens moeten krijgen over het inkomen van hun huurders - om zo de huurverhoging te kunnen bepalen. Het College Bescherming Persoonsgegevens vindt dat dit neerkomt op privacyschending.

In het regeerakkoord staat tot slot dat de hypotheekrenteaftrek, ook voor bestaande gevallen, vanaf 2014 elk jaar met een half procent omlaag gaat. Ook moet er - binnen dertig jaar - verplicht worden afgelost.

Haast

Ondertussen heeft minister voor Wonen Stef Blok haast, want de wet om de huren te kunnen verhogen moet al op 1 juli in werking treden. Vanwege de voorbereiding moet de wet al op 1 maart door zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn aangenomen.

In de Eerste Kamer hebben de regeringspartijen VVD en PvdA echter maar 30 van de 75 senaatszetels. Onder meer de senatoren van het CDA dreigen de woningmarktplannen te gaan blokkeren.

Mede door het verzet van de christendemocraten bleek op 7 februari dat het kabinet waarschijnlijk bereid is om de woningmarktplannen te gaan aangepassen.