UTRECHT - Supermarkten pesten hun oudere personeel steeds vaker weg. Zij worden bijvoorbeeld vals beschuldigd van diefstal of worden verplicht overgeplaatst. Dat gebeurt dan onder het motto "je bent te duur voor dit filiaal". Ook worden arbeidscontracten gewijzigd.

In ruim de helft (58 procent) van de filialen komt dit soort praktijken voor, zo blijkt uit een enquête die FNV Bondgenoten heeft gehouden naar aanleiding van klachten van leden. Vooral Albert Heijn en C1000 springen er negatief uit.

Leden uit 467 filialen en distributiecentra van dertig supermarktformules hebben de enquêteformulieren teruggestuurd. Daaronder waren met 158 reacties veel winkels van Albert Heijn, aldus de bond.

Vakbondsbestuurder J. Brocken "is zich rot geschrokken" van de uitkomsten van de enquête. "Het is nog erger dan we dachten. Het geeft een duidelijk beeld dat de prijzenslag veel verslechteringen voor het personeel heeft opgeleverd." Hij denkt dat de werknemers van Albert Heijn extra teleurgesteld zijn, gezien de vele reacties uit die hoek.

Albert Heijn herkent het beeld dat de vakbond schetst niet. Wel neemt de keten het onderzoek serieus. "Er is kennelijk toch een aantal gevallen waarbij het personeelsbeleid ongelukkig is uitgevoerd", aldus een woordvoerder. Albert Heijn voert de CAO-bepalingen de laatste tijd strikter uit dan voorheen, stelt de zegsman. "Het is logisch dat er dan reacties komen."

Uit de enquête blijkt ook dat in bijna tweederde van filialen minder uren worden ingeroosterd dan het aantal uren dat medewerkers volgens contract hebben. Het verschil wordt zonder overleg afgetrokken van de adv-dagen of vakantietegoeden. Eenderde van degenen die aan de enquête hebben meegedaan, zegt niet te kunnen beoordelen of de CAO wordt nageleefd. Ruim eenderde vindt dat de naleving moet worden verbeterd.

FNV Bondgenoten wil dat op korte termijn in de nieuwe CAO afspaken over naleving en de veiligheid in de winkels worden gemaakt. Want de helft van de mensen zegt dat er op het gebied van veiligheid knelpunten zijn.