AMSTERDAM - Bouwconcern Volker Wessels Stevin ontwikkelt zich steeds breder. Niet alleen de bouw, maar ook het ontwerp en het onderhoud neemt de Rotterdamse aannemer voor zijn rekening.

Bekijk video

"We ontwikkelen ons tot procesaannemer", zei bestuursvoorzitter H. Hazewinkel donderdag bij de presentatie van de cijfers over 2001. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de aanleg van railverbindingen. Niet langer de aanleg van de rails is de eis, maar de beschikbaarheid van een spoorbaan over een bepaald aantal jaren. Hetzelfde geldt voor de aanleg van wegen. VWS is betrokken bij de privaat gefinancierde A59 bij Rosmalen, inclusief tolheffing, en wil concessiehouder worden voor de gedeeltelijk private A15 bij Nijmegen en voor onderdelen van de A4.

Deze brede strategie legt het bedrijf geen windeieren. De nettowinst steeg met 11 procent tot 109 miljoen euro. Het zat het concern mee dankzij "gunstige marktomstandigheden in de bedrijfstak in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Noordwest-Amerika". Alleen in Duitsland vielen de resultaten tegen. "De teruggang in de economie heeft maar een zeer beperkte invloed op ons gehad", concludeerde Hazewinkel. "De tegenvallers werden ruimschoots gecompenseerd door onverwachte meevallers elders in het concern."

Net zomin als andere beursgenoteerde bedrijven geeft de bouwer geen concrete winstverwachting voor 2002. Hij gaat wel uit van "een verdere groei van omzet en resultaten", gezien de met 3,6 miljard euro goed gevulde orderportefeuille. De doelstelling om over een langere periode de nettowinst met tussen de 8 en 10 procent te laten groeien, blijft onverkort gehandhaafd.

De omzet van het bouwbedrijf steeg in 2001 met 10 procent tot ,1 miljard euro. In Duitsland boekte het bedrijf een verlies van ,9 miljoen euro. Inmiddels zijn managers daar vervangen en is het personeelsbestand teruggebracht van 1700 naar 1400. Aan de Duitse poot zijn ook duidelijke eisen gesteld voor het opkrikken van de marges.

In Nederland zat het tegen bij de aanleg van telecomnetwerken. Volgens VWS, dat inmiddels de zeggenschap heeft verworven over KPN Netwerk Bouw, was er sprake van "een tegenvallende ontwikkeling in de telecominfrastructuur". Desondanks verwacht Hazewinkel hier een opleving, gezien de zware belasting van het huidige netwerk.

VWS zal zich de komende tijd niet te buiten gaan aan grote acquisities. "In Nederland groeien we harder dan verwacht. We kijken eerder naar kleinere bedrijven, zowel hier als in het buitenland. In het buitenland streven we naar strategische allianties", aldus Hazewinkel. Het Rotterdamse bedrijf is nog onzeker over de gevolgen van de parlementaire enquête naar bouwfraude. "Welke gevolgen heeft die voor de aanbesteding? Krijgen we nog meer controle op de regelgeving en een scherpere selectie? We hopen niet dat er alleen op prijs geselecteerd wordt, maar vooral op kwaliteit", aldus Hazewinkel.