ODIJK - Bouwbonden zijn de houding van werkgevers in de onderhandelingen over een nieuwe CAO spuugzat. De Hout- en Bouwbond CNV, FNV Bouw en Het Zwarte Corps verwijten de ruim vijfhonderd directies van bouwbedrijven en de brancheorganisatie AVBB in een brief de gevolgen van de slechte economische situatie "eenzijdig op het bordje van werknemers te leggen".

"Wij realiseren ons als vakbonden wel degelijk dat de sector in een economisch moeilijke tijd zit. Het kan echter niet zo zijn dat de bestuurders zichzelf loonsverhogingen toekennen van 27 procent, terwijl ze in het CAO-overleg het vel over de neus van de werknemers willen trekken. Dat is minachting van je eigen personeel", aldus een woordvoerder van de Hout- en Bouwbond CNV woensdag.

Volgens het jaarverslag van bouwonderneming BAM is bestuursvoorzitter W. van Vonno 27 procent meer gaan verdienen vorig jaar, omdat bepaalde doelstellingen zijn gehaald. Bovendien is het salaris per 1 januari 2004 nog eens verhoogd wegens de overname van HBG. Bestuursvoorzitter G. Hoefsloot van Heijmans zag met ingang van dit jaar zijn bruto vaste beloning van 326.028 euro met 21,8 procent stijgen.

Voorzitter K. van Dongen van Het Zwarte Corps (HZC) wijst erop dat werkgevers en vakbonden op centraal niveau in het Najaarsakkoord juist hebben afgesproken wegens de economische situatie de CAO-lonen dit jaar nagenoeg te bevriezen. "Dit gaat averechts werken in de onderhandelingen, want je zou toch mogen verwachten dat in deze moeilijke tijden de top van het bedrijfsleven in ieder geval het goede voorbeeld geeft."

Onderhandelaar J. Kerstens van FNV Bouw is verbaasd, maar hoopt dat het niet voor meer druk zorgt op het CAO-overleg dat momenteel al in een impasse zit. Begin deze maand hebben de werkgevers de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor circa 140.000 bouwvakkers gestaakt, omdat met de bonden "realistisch overleg niet mogelijk was".

In de gezamenlijke brief aan de bouwbedrijven dringen de drie vakbonden erop aan het overleg te hervatten. "Wij willen juist laten zien dat wij wel degelijk rekening houden met de huidige moeilijke tijden", stelt Kerstens. Zo stellen de bonden dat ze "verregaand tegemoet" willen komen aan werkgeverswensen op onder meer het gebied van flexibeler werktijden voor bouwvakkers.