APELDOORN - De verkoopprijs van woningen in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald. Volgens het Kadaster daalde de gemiddelde prijs van woonhuizen met 0,1 procent tot bijna .000 euro. Het Kadaster vergeleek de prijzen van het eerste kwartaal met die van het vierde kwartaal van vorig jaar.

Wie de rekensom maakt van het eerste kwartaal vorig jaar met het eerste kwartaal van 2004 ziet een flinke stijging met 4 procent. Het aantal verkochte huizen daalde spectaculair met meer dan 30 procent van ruim 57.000 (eind 2003) tot bijna 40.000 nu.