GRONINGEN - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de afgelopen week 200 nieuwe schademeldingen gekregen. 

NAM-directeur Bart van de Leemput zei dat maandagavond voor de microfoon van RTV Noord.

De directeur benadrukte dat mensen die schade hebben door aardschokken die worden veroorzaakt door gaswinning in het gebied, zich moeten melden.

Hij doelde daarmee op particulieren maar ook op dijkgraaf Bert Middel van het waterschap Noorderzijlvest die waarschuwt voor een mogelijke dijkdoorbraak als gevolg van de aardgaswinning.

Brandbrief

Van de 2500 schademeldingen die al bij de NAM bekend waren, zijn volgens Van de Leemput inmiddels 500 afgewerkt. ''Dat doen we simpel, fatsoenlijk en ruimhartig'', aldus de NAM-directeur bij RTV Noord.

De omroep weet overigens ook te melden dat bedrijven in de Eemsdelta een brandbrief sturen aan het kabinet omdat ze zich zorgen maken over de risico's van de gaswinning in Noord-Groningen.

Onrust

De aardgaswinning in het gebied leidde onlangs opnieuw tot veel onrust, toen minister Henk Kamp van Economische Zaken liet weten dat door de gaswinning zwaardere aardbevingen kunnen ontstaan dan eerder werd gedacht.

De minister reisde vervolgens af naar het hoge noorden en zei dat hij vindt dat ongeruste bewoners binnen 10 maanden meer duidelijkheid moeten krijgen over de maatregelen die worden genomen tegen zwaardere aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

De NAM liet al weten in ieder geval 100 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het preventief verstevigen van woningen en gebouwen.