AMSTERDAM - De tekortkomingen van de Interventiewet werd in 2011 al aangestipt door De Nederlandsche Bank (DNB).

Dat meldt de NOS maandag.

De DNB gaf in een brief aan het ministerie van Financiën aan dat met de maatregel alleen ingegrepen kon worden bij een bank en niet bij een moedermaatschappij.

Die brief is in in het kader van een adviesronde in oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. De kritiek is niet verwerkt in de definitieve wet, die vorig jaar is aangenomen.

Bij de recente nationalisatie van de SNS-bank kon DNB niet ingrijpen omdat SNS een onderdeel is van SNS Reaal.

Voormalig DNB-directeur Lex Hoogduin noemde de Interventiewet als instrument zaterdag een 'klappertjespistool'.