DEN HAAG - Minister Netelenbos van Verkeer noemt het verwerpelijk dat het Rotterdamse bedrijf Leasure Investment Corporation BV een verzekering aanbiedt voor boetes wegens snelheidsovertredingen. In een brief aan de Pensioen- en Verzekeringskamer heeft zij zich hierover beklaagd.

De Verzekeringskamer heeft de verzekeraar inmiddels op de vingers getikt, omdat de verzekering in strijd is met de wet. Iemand mag zich niet verzekeren tegen een straf die opgelegd is wegens een overtreding. Volgens een woordvoerder houdt de kamer nauwlettend in de gaten of het Rotterdamse bedrijf niet weer met een dergelijke regeling op de proppen komt.

De verzekeraar adverteerde onlangs in verschillende kranten met een verzekering, waarmee automobilisten voor 228 euro per jaar vijf boetes mogen claimen. De snelheidsovertredingen mogen niet hoger zijn dan dertig procent van de toegestane snelheid.

/ECONOMIEVerzekeraar biedt polis tegen snelheidsboetes aan