AMSTERDAM - Een accijnsverhoging van tien eurocent op diesel zou een gunstig effect hebben op het terugdringen van luchtvervuiling, het broeikaseffect en files. Dat komt naar voren uit het rapport 'Dirty Diesel Duurder' dat dinsdag door Milieudefensie is gepresenteerd aan de politiek. De milieuorganisatie pleit voor het stapsgewijs invoeren van het 'dieselduppie van Zalm' voor de komende drie jaar.

Volgens het onderzoek boekt het vrachtverkeer over de weg de grootste milieu- en gezondheidswinst door een mogelijke accijnsverhoging. De bijdrage van de transportsector aan luchtvervuiling en het broeikaseffect wordt ruim drie procent lager geraamd met de invoering van accijns.

Ook wordt verwacht dat door een accijnsverhoging van diesel meer dieselrijders overstappen op auto's met schonere motoren, wat een positief effect heeft op de gezondheid voor omwonenden van snelwegen. Duurdere diesel zorgt ook voor een afname van files. Verwacht wordt dat personenauto's 1,3 procent minder kilometers gaan maken en vrachtwagens 1,5 procent minder.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft al laten weten niets te zien in zo'n plan. Een accijnsverhoging van 10 eurocent op diesel is volgens TLN volstrekt niet effectief en resulteert slechts in een ongewenste lastenverzwaring voor het wegvervoer in economisch moeilijke tijden. Vrachtwagenmotoren zijn al zeker 60 procent schoner geworden en verwacht wordt dat in 2009 de uitstoot nog eens 70 procent zal dalen.

Bij een stijging van de dieselprijs, zegt TLN dat Nederlandse vervoerders net zo lief in het buitenland tanken, wat betekent dat Zalm 35 cent accijns per liter verliest. De TLN herinnert de overheid vervolgens aan de dieselcrisis in 2000. Toen zorgde de hoge olieprijs voor grote onrust in de sector.