BRUSSEL - Het liberaliseren van de Europese energiemarkt voor bedrijven levert volgens voorzitter Prodi van de Europese Commissie een jaarlijkse besparing van 15 miljard euro op. Prodi zei dat woensdag in Brussel tijdens de presentatie van zijn prioriteiten voor de EU-top die vrijdag en zaterdag in Barcelona plaatsheeft.

Het zo snel mogelijk vrijmaken van de Europese energiemarkt staat bovenaan op Prodi's verlanglijstje. Aanvankelijk wilde de Europese Commissie een volledige liberalisering, dus ook van de consumentenmarkt. Maar Franse tegenstand maakt dat voorlopig politiek onmogelijk.

Het openen van de energiemarkten leidt volgens Prodi tot meer concurrentie en daardoor tot lagere kosten en betere dienstverlening. De commissievoorzitter wil dat de lidstaten in Barcelona 'een verbintenis' aangaan waardoor in de toekomst ook huishoudens gas en elektriciteit kunnen kopen waar ze willen. Hij vermeed echter een jaartal te noemen.

Ingrijpen

Wel dreigde hij met commissie-ingrijpen als de lidstaten het in Barcelona weer niet eens worden over de energiekwestie. De commissie heeft daartoe formeel de mogelijkheid, maar het staat wel vast dat de grote lidstaten nooit zullen toestaan dat ze daarvan gebruik maakt.

Het liberaliseren van de energiesector staat al lang op de EU-agenda. De meeste lidstaten, waaronder Nederland, hebben hun markt al geopend, maar Frankrijk wilde er tot dusver niets van weten. Er zijn echter signalen dat de Fransen in Barcelona wel tot inschikkelijkheid bereid zijn.

Werkgelegenheidsbeleid

Een ander belangrijk onderwerp in Barcelona is het werkgelegenheidsbeleid. Prodi wil dat de lidstaten via lastenverlichting en het schrappen van regels zorgen dat meer mensen een baan krijgen, met name vrouwen en ouderen. Ook moet het makkelijker worden in een andere lidstaat aan de slag te gaan.

De top in Barcelona vormt een vervolg op een soortgelijke bijeenkomst in Lissabon twee jaar geleden. Daar zijn afspraken gemaakt om de Europese economie in tien jaar de best draaiende ter wereld te maken. Maar met de uitvoering van die maatregelen gaat het nog niet zo best. Prodi wil dat de lidstaten in Barcelona beterschap beloven.