DEN HAAG - Een overschot aan laaggeschoolde werknemers en een tekort aan hoger opgeleiden vormen in de nabije toekomst een groot knelpunt op de arbeidsmarkt. Datzelfde geldt voor de sterke vergrijzing van de werkzame beroepsbevolking. Dat stelt de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in zijn Beleidskader 2004, dat hij dinsdag heeft aangeboden aan de bewindslieden van Sociale Zaken.

De vraag naar hoger opgeleiden wordt de komende jaren groter dan het aanbod, stelt de RWI. De raad wijst erop dat een half miljoen hoog opgeleide mensen niet werkt en gaat onderzoeken wat daarvan de reden is. Het overheidsbeleid moet erop gericht zijn te voorkomen dat mensen voortijdig de arbeidsmarkt verlaten.