DEN HAAG - Shell wil drie- tot vierhonderd banen van het centrale kantoor in Londen verplaatsen naar het centrale kantoor in Den Haag. Dit moet gebeuren in een periode van drie tot vijf jaar. De plannen zijn inmiddels voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsorganen. Een woordvoerder heeft dit woensdag bevestigd.

De reorganisatie brengt de snelgroeiende tak die zich bezighoudt met de verkoop van gas en elektriciteit naar Den Haag. Ditzelfde geldt voor het bedrijfsonderdeel dat actief is met zonne- en windenergie. Daarnaast worden er ondersteunende functies overgeheveld.

De operatie is ingegeven door het idee dat het beter is om werkprocessen die in elkaars verlengde liggen samen te brengen, aldus de woordvoerder. Zo zitten in Den Haag de mensen die de activiteiten coördineren op het terrein van de opsporing en winning van gas.

Den Haag en Londen vormen samen het internationale hoofdkwartier van de Nederlands/Britse onderneming, die voor 60 procent eigendom is van Koninklijke Olie. Het kantoor in de Britse hoofdstad telt momenteel circa 3000 werknemers, Den Haag ruim 2000.