AMSTERDAM - De nettowinst van bankverzekeraar Fortis is vorig jaar met 6 procent gedaald van 2,76 miljard euro naar 2,59 miljard euro. Met name het bankbedrijf liet een forse veer.

Bekijk video

De nettowinst van het bankbedrijf daalde met 20 procent van 1,5 naar 1,2 miljard euro, een afname van 6 procent. Het verzekeringsbedrijf maakte deze terugval slechts gedeeltelijk goed. Hier zag Fortis de nettowinst met 6 procent stijgen van 1,48 naar ,57 miljard euro.

Fortis zag zich in de laatste maanden van 2001 gedwongen extra voorzieningen te treffen op de krediet- en beleggingsportefeuille. Met name in de Verenigde Staten verdiende het concern minder aan zijn beleggingen, waardoor het resultaat verslechterde. De winst per aandeel pakte met 2,01 euro 12 procent lager uit dan in 2000.

Het rendement op eigen vermogen bedroeg 17,9 procent, enkele procenten boven de doelstelling van 15 procent. De vermogenspositie van Fortis bleef volgens het concern steeds toereikend. Het zogeheten nettokernvermogen bedroeg eind 2001 19,2 miljard euro.

Het resultaat van Fortis is conform eerdere verwachtingen. Het concern had op 19 februari al gewaarschuwd dat het netto operationeel resultaat 5 procent lager zou komen te liggen dan in . Het definitieve cijfer zoals dat woensdag is bekendgemaakt, komt uit op een daling van 4 procent.

Fortis-topman Anton van Rossum spreekt van een boeiend en stormachtig jaar. "Gelet op de moeilijke marktomstandigheden heeft Fortis echter bevredigende resultaten behaald."

Van Rossum durft nog geen verwachting uit te spreken voor 2002. Fortis staat klaar om de vruchten te plukken van economisch herstel, maar het is nog onzeker of het broze herstel zich doorzet, aldus de topman.

Fortis telt wereldwijd circa 66.000 voltijds arbeidsplaatsen. Dat aantal gaat de komende jaren omlaag. Fortis wil in België het aantal bankkantoren verlagen van ruim 1900 tot 1332. In Nederland gaat het aantal banken van 261 naar 185. Alle Nederlandse medewerkers van 56 jaar en ouder zullen de komende tijd vervroegd uittreden.