De bankverzekeraar boekte slechts 2 procent minder winst dan vorig jaar

AMSTERDAM - ING houdt zich redelijk staande in de economische storm. De bankverzekeraar meldde donderdag een operationele nettowinst van 2354 miljoen euro, 2 procent minder dan in dezelfde periode van 2001. Het winstniveau ligt daarmee hoger dan veel analisten hadden verwacht.

Dankzij flinke bijzondere posten kon de winst onder de streep zelfs met 4 procent oplopen naar 2837 miljoen euro. ING noemde de uitkomsten van de eerste zes maanden dan ook bevredigend, ook gezien de hogere risico's die de groep loopt doordat de economie in grote delen van de wereld hapert.

Verzekeringssector trekpaard

De baten van de groep stegen in het eerste halfjaar met 11,9 procent naar 40,5 miljard euro. Trekpaard was de verzekeringssector, die 13,6 procent meer binnenbracht. De totale lasten namen toe met 2,7 procent.

Autonoom daalden de bedrijfslasten echter met 0,8 procent. Dat kwam door herstructureringen, integraties en een strakke kostenbeheersing. De personeelsomvang ging op vergelijkbare basis (exclusief de effecten van samenwerkingsverbanden in Australië en nieuwe acquisities) met man omlaag.

In het verzekeringsbedrijf zakten de lasten autonoom met 4,2 procent, maar die in de banksector stegen met 1,3 procent. Dat werd veroorzaakt door de uitbreiding van de ING Direct-activiteiten.