AMSTERDAM - Ondernemers met een eigen vliegtuig mogen een deel van de kosten van de belasting aftrekken. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege vernietigde onlangs een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam.

In juni 2000 oordeelde de Amsterdamse belastingrechter dat vier tandartsen ten onrechte hadden geprobeerd de kosten van hun vliegtuig in aftrek te brengen. De vier tandartsen hadden begin jaren negentig korte tijd een tandheelkundig centrum in Italië. Voor de reis naar deze praktijk schaften ze een vliegtuigje aan.

Het gerechtshof twijfelde sterk aan de motieven van de tandartsen en meende dat ze de Cessna vooral voor privédoeleinden hadden aangeschaft. Om die reden mochten de kosten niet worden afgetrokken.

Net als het gerechtshof vindt de Hoge Raad dat de kosten van het vliegtuigje niet in verhouding staan tot het nut voor de onderneming. Maar om het vliegtuig in zijn geheel als aftrekpost te schrappen, gaat de Hoge Raad te ver.

Het rechtscollege heeft de zaak nu terugverwezen naar het gerechtshof in Den Haag. Dat mag uitzoeken welk deel van de kosten in mindering mag worden gebracht op de belasting.