Het WAO-akkoord betekent dat veel minder arbeidsongeschikten een WAO-uitkering kunnen krijgen

AMSTERDAM - De federatieraad van de FNV heeft maandag alsnog onder voorwaarden ingestemd met de geplande aanpassing van de WAO. Dat heeft voorzitter L. de Waal van de FNV maandag bekendgemaakt.

Het onderhandelaarsakkoord in de Sociaal-Economische Raad (SER) kreeg de steun van de meerderheid van de FNV-bonden in het hoogste orgaan van de vakcentrale. De vakbonden FNV Bondgenoten, de politiebond NPB en de Vrouwenbond waren tegen, maar legden zich neer bij de meerderheid. Grootste bezwaar van de tegenstanders is dat zieke werknemers in hun tweede ziektejaar niet meer dan 70 procent van hun laatstverdiende loon mogen krijgen.

FNV-voorzitter L. de Waal zei dat in het akkoord niet is afgesproken dat werken in het tweede ziektejaar niet extra beloond mag worden. Als mensen een of twee dagen per week gaan werken, moeten ze boven de 70 procent van het laatstverdiende loon uit kunnen komen. Dit moet in de CAO worden geregeld, aldus De Waal.

Teleurgesteld

FNV Bondgenoten is erg teleurgesteld over het besluit. "Vanuit onze leden is toch duidelijk 'nee' gezegd. Dat gevoel is vandaag nog versterkt", aldus een woordvoerster. "Maar vanuit onze leden is niet gezegd dat we ons daarom moeten afsplitsen van de FNV."

De Waal zei het niet bezwaarlijk te vinden dat zoveel FNV'ers tegen het voorstel zijn: "Het zou gek zijn als er geen discussie was ontstaan, want er staan nogal wat belangen op het spel."

Voorbehoud

De Waal zei dat de instemming onder voorbehoud is van de Abvakabo, die zich dinsdag definitief uitspreekt. Het bestuur van die bond heeft zich vooralsnog voorstander getoond. Voor vice-voorzitter G. van Huygevoort van de Abvakabo is vooral belangrijk dat er een beloning is voor zieken die hun best doen om te gaan werken. Een ander voorbehoud van De Waal is dat enkele tekstgedeelten van het voorstel nog door de SER moeten worden goedgekeurd.

CNV-voorzitter Terpstra reageert is blij met het besluit van de FNV. "Zo kunnen we samen blijven optrekken. Het FNV-bestuur heeft zijn geloofwaardigheid behouden en laten zien wat ze waard is", aldus Terpstra.

MKB

De organisatie voor middelgrote en kleine bedrijven MKB-Nederland heeft vooralsnog moeite met de voorwaarde dat zieken meer moeten kunnen verdienen in het tweede ziektejaar. "Dat is niet afdwingbaar. Ziek is ziek. Wie toch gaat werken, doet dat als therapie", aldus MKB-onderhandelaar A. van Delft.

Het WAO-akkoord, dat is afgesloten in de Sociaal-Economische Raad (SER), betekent dat veel minder arbeidsongeschikten een WAO-uitkering kunnen krijgen. Daarbij wordt de uitkering wel iets verhoogd.

Het CNV besluit 20 maart over het akkoord. De werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben eerder al positief geoordeeld. Eind deze maand stuurt de SER een definitief advies naar het kabinet.