DEN HAAG - Werkgevers weigeren op te draaien voor de solidariteit in het nieuwe ziektekostenstelsel. VNO-NCW wijst in een brief aan de Tweede Kamer, die deze week debatteert over herziening van het zorgstelsel, de kabinetsplannen voor een verplichte werkgeversbijdrage in de ziektekosten van werknemers van de hand.

In 2006 komt er een nieuw zorgstelsel, de zogeheten basisverzekering, met een vaste premie voor iedereen, ook particulier verzekerden. Volgens het regeerakkoord moeten werkgevers de helft van de macro-premielast dragen via een loongerelateerde bijdrage. "Dat zet de deur open voor inkomenspolitiek, ofwel koopkrachtreparaties via de ziektekostenpremies", aldus een woordvoerder van VNO-NCW.