Wie veel verdient moet meer dan anderen betalen voor de gezondheidszorg

DEN HAAG - Wie veel verdient moet meer dan anderen betalen voor de gezondheidszorg. Alleen op die manier kan iedereen op den duur de noodzakelijke zorg krijgen. Dat stelt GroenLinks in de maandag verschenen nota Wachten kan niet meer. Volgens de oppositiepartij heeft een vaste premie voor iedereen voor de laagste inkomens enorme gevolgen, zeker voor de snel groeiende groep ouderen.

Het is weliswaar mogelijk die gevolgen te herstellen via de belastingen, maar dat stuit volgens de partij op tal van bezwaren. Het vergroot de armoedeval, past moeilijk in het belastingstelsel en levert veel bureaucratie op.

Rosenmöller

Volgens lijsttrekker Rosenmöller van GroenLinks is er geen alternatief voor de inkomensafhankelijke premie. Eenzelfde premie voor iedereen "maakt meer kapot dan je lief is", aldus financieel specialist Vendrik. Desalniettemin stellen VVD en CDA zich op dat standpunt. Al constateert het Tweede-Kamerlid Hermann (GroenLinks) dat het CDA in beweging is. De PvdA is er net als GroenLinks voor de premie afhankelijk van het inkomen te stellen.

GroenLinks kiest voor een breed basispakket, waarin zowel kortdurende als langdurig zorg alsmede de tandarts is opgenomen. Ook moet dat pakket duidelijkheid bieden over de maximaal te accepteren wachttijden.

Verzekerden kunnen kiezen voor een polis waarbij verzekeraar en aanbieder een selectie hebben gemaakt op basis van kwaliteit en effectiviteit. De verzekerde kan tegen een lagere prijs behandeling en verzorging krijgen bij die geselecteerde aanbieders. Voor luxere zorg kan de verzekerde zich aanvullend verzekeren.

Commercie

Commercie blijft taboe in het zorgstelsel van GroenLinks. Gezien de afhankelijke positie waarin de patiënt vaak verkeert, kan hij niet altijd goed taxeren welke zorg precies nodig. Commerciële motieven verhouden zich niet goed met de vertrouwelijke zorgrelatie tussen arts en patiënt. Daarom wil GroenLinks het bestaande winstverbod van zorgaanbieders van noodzakelijke zorg handhaven.