FRANKFURT - De arbeidsmarkt in de eurozone werkt onvoldoende efficiënt en vormt daardoor een rem op de economische groei. Op het ogenblik bestaan grote werkloosheid en problemen om aan personeel te komen naast elkaar. Dat duidt op onvoldoende mogelijheden om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen.

Dit staat in een rapport dat de Europese Centrale Bank, de ECB, maandag heeft gepubliceerd. De bank constateert dat maatregelen die in de jaren negentig zijn genomen om de arbeidsmarkt te hervormen tot een sterke groei van de werkgelegenheid en een aanzienlijke vermindering van de werkloosheid hebben geleid.

Niettemin is er in een aantal sectoren nog altijd sprake van een aanzienlijke scheefgroei. Dat werkt negatief op de groeimogelijkheden, aldus de ECB. Ook ziet de bank er het gevaar van inflatie wanneer er moeilijk aan personeel te komen is. Als de arbeidsmarkt flexibeler werkt, heeft de eurozone meer mogelijkheden om economisch te groeien. Er moet nog veel gebeuren, zo schrijft de bank.