UTRECHT - SNS Reaal wordt genationaliseerd. Ondanks verwoede pogingen de situatie bij de verlieslatende vastgoedtak onder controle te krijgen, lijdt het onderdeel nog steeds grote verliezen.

Zonder ingrijpen dreigde de bank en verzekeraar failliet te gaan, terwijl oplossingen die private partijen aandroegen de Staat zouden opzadelen met te veel kosten en risico's.

SNS Reaal ontstond in 1997 uit een fusie tussen de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) en verzekeringsgroep Reaal. Tot het concern behoren onder meer SNS Bank en ASN Bank en de verzekeraars ZwitserLeven en Reaal (bekend van de slogan 'Foutje, bedankt'). Die activiteiten zijn vooral gericht op de Nederlandse retailmarkt en op het midden- en kleinbedrijf.

De bank en de verzekeraar zijn gezonde en winstgevende onderdelen, die alle stormen op de financiële markten de afgelopen jaren goed hebben doorstaan. De noodlijdende vastgoedpoot van SNS dreigde echter ook die onderdelen mee te slepen in het ravijn.

Property Finance

Die vastgoedpoot, Property Finance, werd door SNS gekocht met de opbrengst van de beursgang in 2006. Lang heeft SNS niet van die aanwinst, de voormalige ABN Amro-dochter Bouwfonds, kunnen genieten; met het uitbreken van de kredietcrisis werd het voor 840 miljoen euro gekochte Property Finance juist een blok aan het been.

In het najaar van 2008 zorgde de internationale financiële crisis voor de eerste problemen bij SNS Reaal. Nadat branchegenoot Fortis al aan de crisis ten onder was gegaan, deed ook SNS een beroep op staatssteun.

Het kreeg 750 miljoen euro om de kapitaalbalans te versterken. Daarvan werd de afgelopen jaren 185 miljoen euro terugbetaald. Inclusief verschuldigde premies had de Nederlandse staat nog een slordige 850 miljoen euro van SNS tegoed.

Systeembank

Na de financiële crisis begonnen de problemen voor SNS pas echt. Vooral in de loop van vorig jaar werd duidelijk dat de opstapelende verliezen bij Property Finance de toekomst van het financiële concern steeds verder in gevaar brachten.

Aangezien SNS geldt als een systeembank, een bank die te belangrijk is om failliet te gaan, kwam overheidsingrijpen opnieuw in beeld.

De afgelopen maanden trachtte SNS koortsachtig een oplossing te vinden, onder meer door de verzekeraars in de etalage te zetten. Geen enkele investeerder bleek echter bereid alle risico's van het concern over te nemen, waardoor de overheid geen ander alternatief zag dan het bedrijf volledig te nationaliseren.