DEN HAAG - De overheid heeft de uitgaven aan arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim sinds 1998 met 13 procent verlaagd. Daarentegen hebben alle sectoren in het bedrijfsleven meer geld besteed aan arbodiensten, gemiddeld voor 71 procent. De zakelijke dienstverlening is uitschieter met 148 procent extra bestedingen.

Dat heeft de Branche Organisatie Arbodiensten

Minder tevreden

Uit het onderzoek blijkt tevens dat opdrachtgevers minder tevreden zijn over arbodiensten. De waardering is in drie jaar gezakt van 6,6 naar 6,3. Meer opdrachtgevers overwegen bovendien een andere arbodienst in te schakelen: 13 procent in 2001 tegen 5 procent in 1998.

De brancheorganisatie verklaart de afgenomen tevredenheid door toegenomen wensen van de werkgevers. "Ze verwachten gewoonweg meer van hun arbodienst", aldus T. Stam, voorzitter van de Commissie Beeldvorming van de BOA. Stam meent wel dat arbodiensten meer op resultaat moeten werken. Volgens Stam blijkt dat werkgevers een hogere waardering geven als er resultaatafhankelijke elementen in het contract zijn opgenomen.