KAATSHEUVEL - Bijna 30 procent van de werkgevers verwacht dat Polen, Tsjechen en arbeidskrachten uit andere lagelonenlanden de komende zes jaar Nederlandse werknemers in hun eigen bedrijven verdringen. Binnen industriële ondernemingen ligt dit percentage op 43 procent.

Tijdens het congres De Arbeidsmarkt 2010: Liggen We Op Koers? in Kaatsheuvel confronteert de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) woensdag minister De Geus (Sociale Zaken), FNV-voorzitter L. de Waal en voorzitter J. Schraven van VNO-NCW met deze onderzoeksresultaten. De BZW heeft voor het onderzoek 3000 Brabantse en Zeeuwse werkgevers ondervraagd.

Van de industriële werkgevers verwacht 70 procent in 2010 mensen uit lagelonenlanden in dienst te hebben. Momenteel is dat nog ruim een kwart. In het totale Brabants en Zeeuwse bedrijfsleven denkt gemiddeld 42 procent over zes jaar goedkopere arbeidskrachten uit het buitenland op de loonlijst te hebben staan. Nu is dat percentage nog 14.

Bovendien geeft 40 procent van de industriële ondernemers aan, de komende jaren activiteiten over te plaatsen naar landen waar tegen een lager tarief kan worden geproduceerd. Volgens BZW is de politiek nog onvoldoende doordrongen van de ernst van de situatie en moeten "de bakens flink worden verzet". Van de ondervraagde ondernemers is 86 procent van mening dat de huidige regering geen beleid voert om de marktindustrie in Nederland te behouden.

Te duur

Bovendien noemt 88 procent van de werkgevers de Nederlandse werknemer te duur. Zo klaagt 82 procent over de hoeveelheid verlof en zegt 98 procent dat zieke arbeidskrachten veel geld kosten. Verder vindt 91 procent dat het in Nederland lastig is om medewerkers te ontslaan en zouden regels over arbeidsomstandigheden volgens 86 procent te streng zijn ten opzichte van de andere Europese landen.

Bijna driekwart van de ondernemers verwacht overigens dat in 2010 het voordeel van de huidige lage lonenlanden in Europa een stuk minder is geworden. Volgens de werkgevers zullen de lonen in deze landen stijgen en zal er een Europese arbeidsmarkt ontstaan. Het merendeel (70 procent) vindt ook dat Nederland niet de grenzen moet sluiten voor werknemers uit nieuwe lidstaten van de Europese Unie.