AMSTERDAM - De door de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam gelaste enquête naar de gang van zaken bij AND International Publishers heeft geleid tot een vernietigend oordeel over met name commissaris J. de Kruif.

Hij overtrad als enige commissaris van de onderneming, die onder andere elektronische routeplanners maakt, 'willens en wetens' de beursregels van Euronext Amsterdam. De enquêteur stelt verder dat de commissaris zich schuldig heeft gemaakt aan "onaanvaardbare belangenverstrengeling".

De Kruif is ook bestuurder bij Roosland. Deze investeringsmaatschappij van C. de Bruin kreeg in december de controle over de onderneming door een onderhandse emissie van 375 miljoen aandelen. De commissaris lapte hierbij bewust de beursregels aan zijn laars.

De Kruif had het destijds alleen voor het zeggen bij AND International Publishers. Het bedrijf, dat vorig jaar zomer uit surseance een doorstart maakte, zat zonder bestuur.

De Kruif beweerde zelf op 17 september K. van Ierlant te hebben benoemd als bestuursvoorzitter. De onderzoeker, die deze benoeming als een "schijnbenoeming" kenmerkt, stelt vast dat De Kruif hoe dan ook AND als enige bestuurde.

Ook twee andere, kleinere emissies aan Roosland worden door de enquêteur gehekeld. De laatste van 47 miljoen aandelen op 5 december hield "in feite een beloning in voor het plegen van een machtsgreep". Het belang van Roosveld in AND is 55 procent.

De enquêteur geeft ook twee voormalige commissarissen van AND (Doornhein en Adriaansen) een veeg uit de pan. Zij traden in juli af en gaven daarmee De Kruif en daarmee Roosland vrij spel. De Kruif wilde vrijdag desgevraagd geen commentaar geven. De Ondernemingskamer besloot eind vorig jaar tot de enquête op verzoek van een groep aandeelhouders, goed voor een belang van 28 procent, die ageerde tegen de machtsgreep van Roosland. De rechter stelde destijds al een onafhankelijke commissaris aan bij AND.

De advocaat van deze groep, mr. J. Lemstra, noemde de onderzoeksresultaten vrijdagmiddag "onthutsend". Hij adviseert zijn klanten om de rechter te vragen om het oordeel 'wanbeleid' uit te spreken op basis van dit enquêterapport. De groep kan dan verder procederen om de gewraakte emissie ongedaan te maken, indien AND hiertoe niet zelf besluit. "Dat laatste sluit ik niet uit."

De advocaat houdt de mogelijkheid van schadeclaims aan het adres van De Kruif, Roosland en De Bruin open. Hij acht het ondenkbaar dat de De Kruif commissaris blijft bij AND. Bestuursvoorzitter Van Ierlant van AND was niet bereikbaar voor commentaar.