Structureel pestgedrag op de werkvloer, zoals seksuele intimidatie, agressie of geweld, wordt steeds erger. Dat constateert de Landelijke Ontslaglijn donderdag. Eén opde tien telefoontjes naar deze lijn heeft als aanleiding structureel pestgedrag. Uiterlijke kenmerken zijn een veel voorkomende reden om te pesten.

Het structurele pestgedrag, ook wel 'mobbing' genoemd, zorgt voor een toename van het aantal arbeidsproblemen. Eén op de tien telefoontjes naar de Ontslaglijn heeft betrekking op een vorm van mobbing, volgens woordvoerder Maarten van Gelderen. Dit aantal is in twee jaar tijd verdubbeld.

De meeste voorkomende pesterijen op het werk hebben betrekking op iemands uiterlijk, geloof of seksuele voorkeur. Ook trouwe en loyale werknemers krijgen pestgedrag te verduren. Een periode van arbeidsongeschiktheid, een (verbroken) relatie met een collega of een hoge leeftijd zijn andere redenen waarom mensen structureel worden gepest op het werk.

Mensen die vragen hebben over hun ontslag kunnen deze voorleggen bij de Ontslaglijn. Een arbeidsrechtspecialist kan ze advies geven.