DEN HAAG - Woningcorporaties moeten hun bedrijfslasten omlaag gaan brengen.

Dit heeft minister Blok (Wonen) maandag laten weten aan koepelorganisatie Aedes.

Aedes, dat ruim 350 woningcorporaties in Nederland vertegenwoordigt, moet voor 1 mei een plan van aanpak indienen bij de minister waarin staat hoe de bedrijfslasten bij de corporaties omlaag kunnen worden gebracht.

Blok pleit daarbij voor een bevriezing van de kosten voor de komende vier jaar, waarbij de lasten bovendien niet met de inflatie mogen meestijgen.

Volgens Blok is een plan nodig omdat de kosten recent zijn gestegen en er momenteel onduidelijkheid bestaat over de oorzaken hiervan.

Corporaties

Aedes stelt in een reactie dat momenteel veel woningcorporaties al bezig zijn met het terugbrengen van de kosten als gevolg van de economie en kabinetsplannen.

De koepelorganisatie wijst op de laatste cijfers, van het Centraal Fonds Huisvesting, waaruit blijkt dat de bedrijfslasten in 2011 minder stegen (2,8 procent) dan eerdere verwachtingen, die uitgingen van zo'n 6 procent hogere kosten.

Aedes gaat nu in kaart brengen wat de grootste kostenposten zijn van corporaties en hoe die zijn te beïnvloeden. Ook komt er een maatstaf ('benchmark') zodat corporaties hun kosten kunnen vergelijken met hun branchegenoten.