VOORBURG - De krimp van de Nederlandse economie vorig jaar is iets lager uitgevallen dan tot nu toe werd aangenomen. Uit de definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek donderdag dat de economie in 2003 met 0,7 procent is gekrompen. Eerder gingen de rekenmeesters nog uit van een teruggang met 0,8 procent.

Dat de afname iets minder is, komt door een bijstelling van de ontwikkeling van de economie in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar. In het vierde kwartaal bedroeg de krimp geen 0,5 maar 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit de uiteindelijke cijfers.

Ook van kwartaal op kwartaal zijn de cijfers enigszins opgetrokken. De stijging van het bbp, de som van alle geproduceerde goederen en diensten, kwam afgezet tegenover het derde kwartaal niet uit op 0,3 procent maar op 0,4 procent.

Zuinige consumenten en lagere investeringen zetten afgelopen jaar een rem op de economie. De overheid wist de schade nog te beperken door meer geld uit te geven.