TOKIO - De economie van Japan is in de laatste drie maanden van vorig jaar stevig gekrompen. Ten opzichte van het kwartaal ervoor bedroeg de achteruitgang 1,2 procent, zo blijkt uit cijfers die de regering in Tokio vrijdag bekend heeft gemaakt.

De Japanse economie is in drie kwartalen achtereen achteruitgegaan. Dat is voor het eerst in bijna tien jaar. Over heel 2001 kwam de krimp uit op 0,5 procent. Voor het eerst in drie jaar is er sprake van een achteruitgang gedurende een heel jaar.

Heizo Takanaka, Japans minister van Economische Zaken, liet weten dat de economie van zijn land in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar wellicht het ergste heeft gehad. De officiële groeiraming voor heel het begrotingsjaar, dat eindigt op 31 maart, kan volgens hem echter niet meer worden gehaald.

Mond- en klauwzeer

De volkshuishouding van Japan had te kampen met een zeer zwakke gang van zaken in de IT-sector en met de gevolgen van de terreuraanslagen in de Verenigde Staten van september. Ook kreeg het consumentenvertrouwen een knak door de uitbrak van mond- en klauwzeer. Het bedrijfsleven investeerde 12 procent minder. Dat is de sterkste daling sinds 1980.

Toch zijn er wat lichtpuntjes. De bestedingen van de Japanse consumenten namen toe met 1,9 procent. Die bestedingen vormen nu nog een zeer zwak punt in de Japanse economie en worden van cruciaal belang geacht voor een economische opleving.