Crisis raakt werkgelegenheid mannen het hardst

AMSTERDAM - Het aantal mannen met een baan is sinds de kredietcrisis harder afgenomen dan het aantal vrouwen met een baan.

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag op basis van data van de bij haar aangesloten, merendeels rijke, landen.

Van het totaal aantal mannen had voor de kredietcrisis 75,7 procent een baan, in het derde kwartaal van vorig jaar nam dat af tot 73,1 procent.

Het aantal vrouwen dat een baan heeft, is minder sterk gedaald. In het derde kwartaal van vorig jaar had 57,1 procent een baan, tegenover 57,6 procent in het tweede kwartaal van 2008, voor het uitbreken van de kredietcrisis.

Verlaten arbeidsmarkt

Volgens de OESO komt het verschil in werkgelegenheidseffecten voornamelijk doordat een deel van de mannen de arbeidsmarkt verlaat, terwijl er juist meer vrouwen op de arbeidsmarkt komen.

Het aantal mannen dat zich op de arbeidsmarkt begeeft, de participatiegraad, daalde sinds de kredietcrisis met 0,7 procent. Het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt steeg daarentegen met 0,9 procent.

Nederland

In Nederland is de trend sterker dan gemiddeld in de OESO-landen. Het aantal mannen met een baan daalde met 3,7 procentpunt tot 79,6 procent van alle mannen. Het aantal vrouwen met een baan daalde volgens de organisatie in dezelfde periode met slechts 0,3 procentpunt tot 70,6 procent.

De OESO kwam dinsdag ook met de algemene werkgelegenheidscijfers over het derde kwartaal van vorig jaar. Gemiddeld had 65 procent van de mensen in de OESO-landen een baan, evenveel als een kwartaal eerder.

In Japan nam de werkgelegenheid met 0,3 procentpunt toe, terwijl deze in Canada met 0,2 procentpunt daalde. In de eurozone en in de Verenigde Staten bleef het aantal mensen met een baan stabiel.

Lees meer over:

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie