Minder pensioenfondsen moeten korten

AMSTERDAM - Het aantal pensioenfondsen dat per 1 april moet gaan korten valt lager uit dan eerder was voorzien. Ook de korting zelf is lager dan verwacht.

Daardoor zullen minder mensen dan verwacht te maken krijgen met een verlaging van hun pensioenuitkering. Dit blijkt uit eerste cijfers van De Nederlandsche Bank, zo maakt het dinsdag bekend. 

De gemiddelde korting is naar schatting 1,9 procent, terwijl eerder een korting van 2,3 procent was voorzien.

Ongeveer 70 pensioenfondsen zullen de komende periode besluiten tot het korten van de pensioenen naar aanleiding van de cijfers over vorig jaar. Nog eens 40 pensioenfondsen zullen vanaf 2014 kortingen moeten doorvoeren.

Eerder verwachtte DNB nog dat 103 pensioenfondsen per april zouden moeten korten. 

5 miljoen

De kortingen raken ruim 5 miljoen Nederlanders. Het gaat om 2 miljoen actieve deelnemers, 1,1 miljoen gepensioneerden en 2,5 miljoen zogenaamde 'slapende' pensioendeelnemers.

Uiterlijk 1 maart 2013 moeten de pensioenfondsen hun deelnemers informeren over de kortingen. Half februari zal de Pensioenfederatie (koepel voor pensioenfondsen) een lijst publiceren van fondsen die zullen gaan korten.

Dekkingsgraad

Of een fonds moet korten hangt af van de dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en de toekomstige verplichtingen. Die percentages worden 1 februari per fonds bekendgemaakt. 

DNB laat nu al weten dat de gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen is uitgekomen op 102 procent.

Bij een dekkingsgraad van 100 procent kan een pensioenfonds in principe aan alle opgebouwde verplichtingen voldoen, maar volgens de wet moeten de pensioenfondsen ook over buffers beschikken zodat ze onvoorziene klappen kunnen opvangen. De wettelijke dekkingsgraad bedraagt daarom 105 procent.  DNB houdt het toezicht op de fondsen.

Nieuwe rekenrente

Dat de kortingen lager uitvallen, komt voornamelijk door de nieuwe rekenrente voor de pensioenfondsen, dat eind september vorig jaar werd ingevoerd. Eerst moest worden gerekend met de marktrente, die momenteel heel laag staat, waardoor de dekkingsgraden van de pensioenfondsen waren verslechterd.

Door de verandering is de rekenrente nu minder gevoelig voor schommelingen op de financiële markten, waardoor de dekkingsgraden wat hoger uitvallen.

Het kabinet verwachtte in september al dat door de maatregel niet 103 maar 81 fondsen volgend jaar moeten korten, en dan ook met een lager percentage.

Kritiek

Op de aanpassing kwam veel kritiek. Door een hogere rente te gebruiken voor de berekening van het toekomstige vermogen van de fondsen, zou het risico te veel op de volgende generaties worden afgeschoven.

Door de hogere rente blijven de pensioenen voor de huidige deelnemers echter wel meer op peil.

2014

Door de ongeveer 40 pensioenfondsen die 1 april 2014 op de pensioenen moeten korten zullen nog eens ruim 3 miljoen Nederlanders worden geraakt. Het gaat dan om een gemiddelde korting van 1,6 procent. Het gaat om 1,3 miljoen actieve deelnemers, 0,7 miljoen gepensioneerden en 1,1 miljoen zogenoemde slapers.

Naast de circa 70 pensioenfondsen die in april zullen korten, zijn er nog 5 pensioenfondsen die in 2012 al een korting hebben doorgevoerd. 

Loonontwikkeling

De Pensioenfederatie stelt in een reactie dat het goed nieuws is dat ongeveer 80 procent van de circa 350 pensioenfondsen geen verlaging hoeft door te voeren. Wel stelt de koepel dat een fors aantal van die fondsen de pensioenen ook dit jaar weer niet kan aanpassen aan de loon- en prijsontwikkeling. 

Ook vreest de koepel dat veel gepensioneerden verwart zullen raken over de hoogte van hun pensioen. "Door enkele fiscale maatregelen van de overheid vanaf begin dit jaar houden gepensioneerden netto enkele procenten minder over. De overheid heeft hier nauwelijks voorlichting over gegeven", aldus de Pensioenfederatie.

"Voor gepensioneerden die zijn aangesloten bij een pensioenfonds dat de pensioenen gaat verlagen is de dubbele inkomensterugval erg vervelend. "

Lees meer over het korten op pensioenen

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie