AMSTERDAM - Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bereid meer geld uit te trekken voor werk-naar-werkbegeleiding, als de vakbonden en werkgevers daar in het sociale overleg met hem harde afspraken over willen maken.

Dit zegt hij donderdag tegen NU.nl, na positieve resultaten van een proef met werk-naar-werkbegeleiding waarvoor het Rijk tijdelijk subsidie verstrekte.

Via negen verschillende projecten in het land werd daardoor 60 procent van de werknemers voor wie ontslag dreigde aan een nieuwe baan geholpen, zo is donderdag bekend gemaakt.

Asscher geeft aan dat hij in zijn gesprekken met de werkgevers- en werknemersorganisaties de mogelijkheid op tafel zal leggen het project ook landelijk door te zetten.

Veel mogelijk

"Iedereen weet dat we nu in gesprek zijn met de sociale partners. Er ligt in ieder geval 250 miljoen euro op tafel. Ik ben echter ook bereid om bestaande middelen om te dopen, als het effectiever kan. Er is best veel mogelijk", zo geeft hij de eerste aanzet.

"Maar altijd op voorwaarde dat werkgevers en werknemers duidelijk de eerste stap hiervoor zetten. Ik verwacht eigenlijk, dat werkgevers en vakbonden hier ook grootschalig gevolg aan willen geven."

In werk-naar-werkprojecten krijgen werkgevers in plaats van het UWV een grotere rol in het vinden van nieuw werk voor hun met ontslag bedreigde werknemers.

Oudere werknemer

In het genoemde experiment investeerde het Rijk 2500 euro, van werkgevers werd een zelfde bedrag gevraagd. Vooral oudere werknemers werden begeleid.

Uit onderzoek naar het project, uitgevoerd door Capgemini en de Universiteit van Tilburg, blijkt nu dat werknemers eerder aan een nieuwe baan worden geholpen als vakbonden erg betrokken waren.

Werkgevers traden nog minder actief op. De onderzoekers stellen dat voor het slagen van werk-naar-werkprojecten een omslag in het denken nodig is, waarbij alle betrokken partijen een andere houding moeten aannemen.

"Op dit moment is de rol van sociale partners relatief gering. Er is nog geen zicht op hoe zij in de praktijk invulling geven aan werkzekerheid", zo geven de onderzoekers Asscher een aanzet voor zijn overleggen.

Afspraken

Asscher stelt tegenover NU.nl het vooral belangrijk te vinden goede afspraken met de sociale partners te kunnen maken over opleidingsmogelijkheden.

"In de arbeidsmarkt van de toekomst moet het veel normaler zijn dat arbeiders zich blijven ontwikkelen", aldus Asscher. "Werkgevers zouden zich daar heel goed voor in kunnen zetten."

"Naarmate je meer in werknemers investeert is het weer makkelijker om ze op een andere plek te krijgen. Het is een cultuurverandering die we heel erg nodig hebben", aldus Asscher, die deze omslag binnen een paar jaar denkt te kunnen bewerkstelligen.

Volgens Asscher zullen ook werknemers die niet onder een cao vallen in de toekomst profiteren. "Afspraken tussen werkgevers en werknemersorganisaties strekken verder dan de leden. Bij bewezen succes zullen ook anderen zich aansluiten."