AMSTERDAM - Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar er wordt onvoldoende geïnvesteerd in het aanpassen van woningen om dit mogelijk te maken.

Dat stelt UNETO-VNI, brancheorganisatie voor installatiebedrijven maandag.

De organisatie stelt dat er 'miljarden' te besparen zijn op de kosten van onder meer verzorgingstehuizen, mits meer woningen worden aangepast voor bijvoorbeeld mensen die minder goed kunnen lopen of zien. UNETO-VNI hoopt op zijn beurt op een impuls voor de bouw- en installatiebranche.

De branchevereniging schat de kosten van het 'levensloopbestendig' maken van een huis op ongeveer 10.000 euro. Daarmee kunnen ouderen gemiddeld 4 tot 7 jaar langer thuis blijven wonen.

Zorgkosten

In het regeerakkoord wordt het aanpassen van woningen genoemd als een van de maatregelen om de explosie aan zorgkosten in te dammen. Veel ouderen zouden echter nog onvoldoende weten wellke aanpassingen überhaupt mogelijk zijn, en of dat wordt vergoed.

"Het is hoog tijd dat we woningen in ons land op grote schaal levensloopbestendig gaan maken", zegt Titia Siertsema, voorzitter van de installateursvereniging.

"Veel mensen die nu nog in verzorgings- en verpleeghuizen terechtkomen, zouden dankzij slimme technische voorzieningen problemen zelfstandig kunnen blijven wonen." 

Wachtlijsten

Daarmee zou de vraag naar verzorgingstehuizen drastisch afnemen, de wachtlijsten verdwijnen, "en het schaarse personeel kan veel efficiënter worden ingezet".

De installateurs willen zo snel mogelijk gaan overleggen met de overheid, woningcorporaties, de zorgsector en zorgverzekeraars om ouderen meer voorlichting te geven over woningaanpassingen en de financiering beter te regelen.