DEN HAAG - Bestuurders in de zorg mogen niet méér verdienen dan de zogeheten balkenendenorm.

De Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) had een kort geding aangespannen tegen de Staat om een nieuw wettelijk maximumsalaris te voorkomen, maar de rechter gaf de NVZD vrijdag ongelijk.

Sinds 1 januari is de nieuwe Wet Normering Topinkomens van kracht voor functionarissen in de publieke en semi-publieke sector. Volgens de NVZD was een wettelijk maximum niet nodig, omdat de branche zelf al een zogeheten 'Beloningscode' had ingesteld.

Maar omdat de wet ook een overgangsregeling bevat, vindt de rechtbank dat zorgbestuurders die nu méér verdienen dan het nieuwe maximum, voldoende tegemoet worden gekomen.

Beloningscode

De NVZD wilde graag dat niet de balkenendenorm, maar haar eigen beloningscode verankerd zou worden in de wet. De in 2009 ingevoerde code adviseert aan de hand van zaken als grootte, reikwijdte en media-aandacht van een zorginstelling in welke salarisschaal de bestuurder mag vallen.

Het maximum is dan ruim 200.000 euro, exclusief bonussen. Volgens de balkenendenorm mag een salaris niet meer zijn dan 130 procent van een ministerssalaris, dus 228.599 euro. Enkele tientallen zorgbestuurders zitten daar nu boven.

Geen ruimte

De bestuurdersvereniging is teleurgesteld in de uitspraak. ''Wat ons op het eerste gezicht opvalt, is dat de rechter aan de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid geeft en kennelijk geen ruimte ziet om ons in het gelijk te stellen'', aldus een woordvoerder. De organisatie gaat de afwijzing nog bespreken met haar leden.

Vakbond Abvakabo FNV begrijpt de zorgen van de functionarissen niet. ''Belastinggeld voor zorg moet aan zorg worden besteed en niet aan buitensporige salarissen van directeuren'', benadrukt voorzitter Corrie van Brenk.

''Het is te gek voor woorden dat zorgdirecteuren zich druk maken over hun topsalarissen, terwijl bijvoorbeeld medewerkers in de thuiszorg een kwart van hun salaris moeten inleveren en de kwaliteit van zorg door bezuinigingen hard achteruitgaat.''