AMSTERDAM - Tienduizenden ouderen kampen met grote schulden. Directeur Marcel van Es van Intrum Justitia, het grootste incassobureau van Nederland, zegt in de Volkskrant dat hij het aantal incasso's onder 65-plussers binnen drie jaar heeft zien verdrievoudigen. Zijn bureau vorderde vorig jaar van 36 duizend ouderen een bedrag van 516 euro, ruim honderd euro meer dan bij een gemiddelde incasso.

Volgens Van Es ontstaan schulden bij ouderen door een te laag inkomen en niet, zoals bij een gemiddelde incasso, door te veel en te dure uitgaven. Bovendien maken veel ouderen geen gebruik van compensatiemaatregelen van de overheid. Zij laten dat niet alleen na uit schaamte, maar ook omdat ze het terugvragen te ingewikkeld vinden. Een grote groep ouderen kan niet rondkomen van alleen de AOW, aldus Van Es. Hij noemt de problemen 'het topje van de ijsberg'.

De ouderenbonden en het Nibud bevestigen het beeld dat de directeur schetst. Volgens de laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) leven zeker tweehonderdduizend ouderen onder of op de armoedegrens. Ruim negentigduizend ontvangen alleen AOW, de rest heeft een klein aanvullend pensioen opgebouwd tot 200 euro per maand.

Naar verwachting zullen de komende jaren nog eens tienduizenden allochtone ouderen in de problemen komen. Zij hebben meestal geen pensioen ontvangen, en krijgen geen volledige AOW omdat zij geen veertig jaar in Nederland wonen.