AMSTERDAM - Goudse Levensverzekeringen heeft een boete van tweehonderdduizend euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De verzekeraar liet in 2010 na vertrekkende pensioendeelnemers te wijzen op de mogelijkheid om hun bij Goudse opgebouwde pensioen over te dragen naar hun nieuwe aanbieder, meldt de financiële waakhond woensdag.

De AFM onderzocht een groot pensioencontract van Goudse dat twee jaar geleden werd beëindigd. De verzekeraar bleek alleen een polisblad, een waardeoverzicht en een jaaroverzicht te hebben verstuurd naar oud-deelnemers. De wettelijk verplichte informatie over waardeoverdracht ontbrak.

Naar aanleiding van de bevindingen van de AFM heeft Goudse de pensioendeelnemers alsnog de wettelijke verplichte informatie verstrekt.

Met deelnemers die menen nadeel te hebben ondervonden van de te late informatie gaat Goudse op zoek naar 'een passende oplossing'.

Overdracht van pensioenopbouw moet plaatsvinden zes maanden na het afsluiten van een nieuw contract.