DEN HAAG - Nog deze maand zullen de grootste beleggingsverzekeraars worden geconfronteerd met collectieve claims van duizenden cliënten. De klacht: misleidende berekeningen in de aangeboden offertes.

Dat laat Vereniging Woekerpolis.nl weten aan NU.nl.

In ieder geval SNS-Reaal en ASR zouden claims van ten minste respectievelijk 3 miljard en 4 miljard euro tegemoet kunnen zien.

Eerder maakte de vereniging al bekend een nieuwe miljardenclaim in de maak te hebben vanwege verkochte woekerpolissen. Nu de brieven namens de gedupeerde verzekerden uitgaan naar de verzekeraars, kan ook de aard van de claims bekend worden.

Verkeerde been

De vereniging stelt dat alle verzekeraars jarenlang ten onrechte hun klanten op het verkeerde been hebben gezet door te rekenen volgens een bij gewone consumenten onbekende variant van het gemiddelde.

Aan de hand van een gemiddeld stijgingspercentage per jaar werd immers in de offertes berekend welk bedrag met de polissen kon worden opgebouwd, maar hiervoor werd een methode gebruikt die in de praktijk om een hoger stijgingspercentage vraagt om de voorgespiegelde bedragen daadwerkelijk te kunnen halen.

Polishouders komen op de einddatum hierdoor tot bijna de helft van het benodigde bedrag tekort, zo stelt ook Auke Plantinga, hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen: "Het meetkundig gemiddelde is altijd lager dan het gewone gemiddelde. Het verschil bedraagt bij een belegging in aandelen over een periode van 20 jaar al snel zo'n 2 procent per jaar."

Stapsgewijs

Pieter Lijesen, voorzitter van de vereniging, kondigt nu aan dat alle verzekeraars claims tegemoet kunnen zien van de 30.000 bij de Vereniging Woekerpolis.nl aangesloten gedupeerden. De claims zullen stapsgewijs worden ingediend, te beginnen met de grootste verzekeraars.

Het totaal aan claimbedragen voor de verzekeraars verwacht Lijesen boven de 30 miljard euro te zien uitkomen. De schattingen van de te claimen miljarden wat betreft ASR en SNS-Reaal zijn volgens hem dan ook nog aan de voorzichtige kant.

"Het is onvoorstelbaar dat er jarenlang op zo'n grote schaal misbruik is gemaakt van klanten", aldus Lijesen. "Je moet wiskunde hebben gestudeerd om de offertes te kunnen doorgronden. Het presenteren van misleidende percentages en bedragen is puur gedaan om meer polissen te verkopen."

Reactie verzekeraars

In reactie stelt het Verbond van Verzekeraars zich niet te herkennen "in het beeld dat een bepaalde rekenmethode algemeen gebruikt is, ook al omdat de informatieverstrekking en advisering bij de offerte van een verzekering per product, per polis, maatschappij, tussenpersoon en periode kan verschillen", aldus een woordvoerder.

"De inzichten over de vraag in hoeverre voorbeeldrendementen een goed beeld van het te verwachten resultaat bieden, zijn ook in de loop der jaren meermalen gewijzigd."

"Hetzelfde geldt voor de regelgeving rondom advisering door tussenpersonen. Of en in hoeverre daar een claim aan valt te ontlenen zal de rechter moeten uitwijzen, maar het Verbond ziet dat oordeel met vertrouwen tegemoet."

Woekerpolisaffaire

Het verbond benadrukt verder dat deze claim los staat van de rest van de woekerpolisaffaire "en de met consumentenstichtingen overeengekomen compensatieakkoorden". 

Volgens Lijesen is er echter sprake van "een nieuw hoofdstuk" in de woekerpolisaffaire, waarbij volgens hem nooit de daadwerkelijke schade van de gedupeerden is vergoed.

Lees alles over woekerpolissen