AMSTERDAM - Frankrijk gaat minder staatssteun aan bedrijven geven. President François Hollande kondigde in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat de staatssteun niet ontkomt aan de bezuinigingsronde.

De president kondigde eerder al aan dat de Franse overheid op een financieel dieet moet. Hollande wil tien miljard euro bezuinigen.

Jaarlijks geeft de overheid voor tachtig miljard euro steun aan bedrijven. Frankrijk telt 7000 verschillende vormen van staatssteun.

In de nieuwjaarstoespraak voor topambtenaren stelde Hollande ook dat honderd door de staat gesteunde commissies worden opgedoekt. Dat is ongeveer vijftien procent van het totaal.

De Franse overheidsuitgaven behoren tot de hoogste van de Europese Unie, gemeten als percentage van het bruto binnenlands product. Het land wil de overheidsuitgaven terugbrengen en de economie concurrerender maken, om te voorkomen dat de financiële markten het vertrouwen verliezen.

Dossier schuldencrisis