DEN HAAG - Hoger opgeleiden maken minder vaak gebruik van de zorg, maar moeten steeds meer bijdragen aan de zorgkosten van laagopgeleiden. 

Dat meldden onderzoekers van het Centraal Planbureau in een maandag verschenen publicatie.

Vmbo'ers en mensen met alleen basisschool doen een relatief groot beroep op zorg. Zo maakt iemand met alleen basisonderwijs jaarlijks voor ruim 3000 euro gebruik van de zorg, anderhalf keer zo veel als iemand met hbo of vwo.

Dat de lager opgeleiden vaker een beroep doen op de zorg, heeft te maken met een minder gezonde manier van leven. Ze hebben daardoor meer zorg nodig.

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en zonder chronische ziektes voor mensen met een hbo of universitaire opleiding is tussen de 11 jaar en 13 jaar langer dan voor iemand met een basisopleiding.

Kosten

De hoger opgeleiden dragen echter meer bij aan de kosten van de zorg dan de laagopgeleiden. Iemand met alleen vmbo is gemiddeld tijdens zijn leven 2200 euro per jaar kwijt aan premie, voor een hbo'er of universitair opgeleide is dat gemiddeld bijna 4000 euro per jaar.

Volgens het CPB kunnen er vraagtekens gezet worden bij de wens om iedereen gelijke toegang tot zorg te garanderen, als de sterke groei van de gezondheidszorg zich voortzet. "De prijs van de solidariteit is hoog", aldus het CPB. 

Keuzevrijheid

"Een collectief, voor iedereen toegankelijk zorgstelsel is een groot goed, een uiting van solidariteit met de zwakkeren in onze samenleving. Dit stelsel beperkt echter de keuzevrijheid van individuele burgers, zowel om minder als om meer aan zorg te besteden", zo stelt het CPB.

"Aan beleidsmakers de keus om af te stappen van een voor iedereen gelijk basispakket, en meer variatie in de zorgverzekering te creëren."

Bom

Emile Roemer van de SP heeft fel gereageerd op het onderzoek. "Het CPB legt met dit voorstel een bom onder de solidariteit in de zorg. Minder zorg in het basispakket betekent meer tweedeling. Mensen dreigen niet de zorg te krijgen die ze nodig hebben."

"Straks zien we weer aan iemands gebit hoe dik zijn portemonnee is. Die Amerikaanse toestanden moeten we hier niet hebben", zo vreest Roemer. 

Geert Wilders van de PVV stelt dat het CPB 'voor afpakken zorg' pleit. "Asociaal. De PVV pleit voor aanpakken fraude, verspilling en vetbetaalde bestuurders in de zorg", aldus Wilders.