AMSTERDAM - De besteding van het extra budget dat gemeenten krijgen van het kabinet-Rutte 2 moet beter gecontroleerd worden dan nu gebeurt.

Dat beveelt de Algemene Rekenkamer aan, schrijft Het Financieele Dagblad donderdag.

Op dit moment krijgen gemeenten ongeveer dertien miljard euro aan specifiek gelabeld geld. De afgelopen jaren constateerde de rekenkamer dat de rijksoverheid te weinig inzicht heeft in de besteding hiervan.

Zo was in 2011 van tien procent onduidelijk waaraan het was besteed. De rekenkamer deelde hierover zelfs officieel een waarschuwing uit.

Extra specifiek budget

Rutte 2 wil de gemeenten nu vijftien miljard euro extra specifiek budget geven, als onderdeel van decentralisatie- en bezuinigingsmaatregelen.

"Het kabinet zou er goed aan doen de nieuwe decentralisaties niet automatisch op dezelfde manier te regelen", zegt collegelid van de rekenkamer Kees Vendrik in de krant.

Volgens de rekenkamer voelt niemand zich nu verantwoordelijk voor de besteding van het geld, omdat gemeenten er niet voor verantwoordelijk zijn en ministeries er niet bovenop zitten.

Staatskas

Gemeenten zijn volgens Vendrik geneigd het geld op te maken, omdat overgebleven budget toch terug vloeit naar de staatskas.

De Algemene Rekenkamer beveelt aan gemeenten meer eigen verantwoordelijkheid te geven over het budget. "Dan houden gemeenten er meteen ook toezicht op."

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit hier al langer voor. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een reactie aan de zakenkrant aangegeven zich te beraden op de aanbevelingen.