WASHINGTON - Amerikaanse politici hebben de gevreesde 'fiscal cliff' op het nippertje weten te omzeilen, maar hebben nog lang geen einde gemaakt aan de onzekerheid over de aanpak van de staatsschuld. 

Het akkoord, dat de afgelopen dagen op de valreep werd gesloten, biedt weinig oplossingen en belooft nog deze winter al voor nieuwe spanningen tussen Democraten en Republikeinen te zorgen.

Met het compromis wordt voorkomen dat de belastingtarieven voor alle Amerikanen per direct omhooggaan en wordt een reeks bezuinigingen in ieder geval voor 2 maanden uitgesteld.

De economische groei valt door het akkoord naar verwachting wel aanzienlijk terug ten opzichte van de afgelopen maanden, maar de recessie die door de automatische maatregelen, de fiscal cliff, werd gevreesd wordt waarschijnlijk voorkomen.

Tegenover elkaar

Het allesomvattende akkoord waarmee Democraten en Republikeinen duidelijk maken hoe de staatsschuld in de komende jaren wordt aangepakt, bleef echter uit. Beide partijen blijven op dat vlak lijnrecht tegenover elkaar staan.

Republikeinen zijn mordicus tegen hogere belastingen en eisen grootscheepse bezuinigingen waar veel Democraten weer niets in zien.

Februari

Die meningsverschillen kunnen de financiële positie van de Verenigde Staten in februari alweer onder druk zetten. Tegen die tijd moet worden besloten om het schuldenplafond van de VS, de maximaal toegestane omvang van de staatsschuld, te verhogen om ervoor te zorgen dat het land zijn rekeningen kan blijven betalen.

Tot niet zo lang geleden was zo'n verhoging een hamerstuk, maar de afgelopen jaren hebben de Republikeinen de discussie echter aangegrepen om meer bezuinigingen te eisen van de Democraten.

Compromis

De Republikeinse leider John Boehner gaf na de laatste stemming over het begrotingsakkoord in het Huis van Afgevaardigden alvast aan dat de strijd nog niet is gestreden. ''Zonder echte bezuinigingen blijft onze schuld groeien en blijft de economie struikelen'', stelde hij.

President Barack Obama gaf aan ''erg open'' te staan voor een compromis, waarbij bijvoorbeeld de uitgaven aan gezondheidszorg worden beperkt. ''Maar we kunnen ons niet eenvoudigweg naar meer welvaart snijden'', voegde hij eraan toe.

Wanbetaling

In augustus 2011 bracht de slepende discussie over het schuldenplafond de VS al op de rand van wanbetaling. Het plafond werd op dat moment uiteindelijk verhoogd tot 16,4 biljoen dollar, met de belofte om eind 2012 duidelijk te maken hoe de staatsschuld zou worden aangepakt.

Als drukmiddel werden daarbij de automatische maatregelen ingesteld die zonder akkoord na de afgelopen jaarwisseling zouden ingaan.