AMSTERDAM - Werknemers hebben meer last van ‘technostress’. De druk om altijd bereikbaar te zijn zorgt steeds vaker voor fysieke en psychosociale klachten.

Dat blijkt vrijdag uit verkennend onderzoek van vakbeweging FNV en de Universiteit van Amsterdam.

Een groeiende groep werknemers checkt mobiele apparatuur (smartphone, iPad of laptop) ook geregeld buiten werktijd. Uit de peiling van FNV blijkt dat meer dan 20 procent van de werknemers hun mobieltje meer dan zes keer per dag buiten werktijd checkt. Een kwart checkt de mobiele apparatuur zes keer per uur.

Ongeveer een derde van de ondervraagden geeft aan dat het werk er door mobiele apparatuur niet gemakkelijker op is geworden. Het werk zou juist complexer en intensiever zijn geworden. Het literatuuronderzoek van de UvA onderschrijft die uitkomst.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de laptop terrein verliest aan de smartphone. Dat zou nieuwe gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals een grotere kans op RSI-achtige klachten en concentratieverlies.

Duitsland

De meerderheid van de werknemers (60 procent) geeft aan dat er bedrijfsafspraken gemaakt zouden moeten worden over het versturen van werkgerelateerde berichten buiten werktijd. De FNV vindt dat er dringend behoefte is aan een onderscheid tussen ‘eigen tijd’ en ‘werktijd’.

De vakbeweging gaat de uitkomsten voorleggen aan deskundigen en wil een discussie zoals in Duitsland. "Het was de Duitse minister van Binnenlandse Zaken die stelde dat de mens weer de regie moet krijgen over de techniek, in plaats van andersom. Dat wil de FNV ook", aldus vicevoorzitter Leo Hartveld.