AMSTERDAM - Het operationele resultaat van Kas Bank (de vroegere Kas-Associatie) is vorig jaar met 20 procent omlaag gegaan naar 23,7 miljoen euro. Dankzij met name de verkoop van het belang in de Londense beurs Liffe kwam de nettowinst iets hoger uit dan in op 30,2 miljoen euro.

Persconferentie Kasbank NV: Bekijk video

De uitkomsten komen redelijk overeen met de verwachtingen van analisten. Voor het lopende jaar verwacht de bank, die is gespecialiseerd in effectendiensten, een gelijkblijvend operatioeel resultaat. De sterke financiële positie maakt het voor het bestuur mogelijk het vertrouwen in de toekomst te onderstrepen met een dividendverhoging.

Kas Bank zegt dat zij gezien de moeilijke omstandigheden op de financiële markten tevreden is met het resultaat over 2001. De markten zaten bepaald niet mee. In oktober gaf de bank een winstwaarschwuing, nadat eerder al was gezegd dat de nettowinst met procent zou dalen.