AMSTERDAM - De werkloosheid is in november gestegen naar 7 procent van de beroepsbevolking. Dit betekent dat 552.000 mensen in Nederland nu zonder werk zitten.

In de laatste tien jaar is het percentage werklozen in Nederland nog nooit zo hoog geweest.  Er zijn 100.000 werklozen meer dan een jaar geleden.

Dit blijkt donderdag uit cijfers van het CBS. In oktober lag het werkloosheidspercentage nog op 6,8 procent.  De jeugdwerkloosheid is gestegen tot 13,7 procent, dit was vorige maand nog 13,3 procent.

Half miljoen

Half augustus bleek voor het eerst sinds 1996 dat meer dan een half miljoen Nederlanders werkloos is. 

In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 13000 per maand toe. 

45-plus

Ruim de helft van deze toename komt van  de 45-plussers. In oktober en november is de werkloosheid onder deze groep werkenden sneller opgelopen dan in de maanden daarvoor.

Volgens Rob Witjes, arbeidseconoom bij het UWV is aan de cijfers duidelijk te zien dat de crisis langer duurt dan eerder verwacht. "In het begin van een crisis verliezen veel jongeren een baan. Als een crisis aanhoudt dan verspreidt de werkloosheid zich naar andere leeftijdscategoriën."

Volgens Witjes is het wel opvallend dat het aantal werklozen in de categorie 45 tot 55-jarigen in het afgelopen jaar met 21 procent is gestegen. "Dat was vorig jaar slechts een toename van bijna 2 procent."

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen is in in november met ruim 12.000 toegenomen. Er zijn vooral meer uitkeringen in landbouw, horeca en bouw.

Met een toename van 13 procent steeg het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar meer dan gemiddeld.

Volgens Witjes is daarin vooral opvallend dat ondanks dat het aandeel laagopgeleide jongeren onder deze werkzoekenden het hoogst blijft, het aantal hoogopgeleide jongeren dat geen werk kan vinden flink stijgt. 

Verloren generatie

"Ik vind het overdreven om van een verloren generatie te spreken. Maar er wordt wel een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van jongeren. Ze krijgen minder snel een baan en zullen steeds meer concurrentie ondervinden."

Ook wijst Witjes erop dat jongeren vaak al snel geen aanspraak meer kunnen maken op een uitkering en daarom in de bijstand belanden. Wel stelt hij dat deze groep bij een economische opleving weer sneller aan de slag kan, in tegenstelling tot de 45-plussers.

Vakbond FNV Jong pleit daarom al enige tijd voor een taskforce tegen jeugdwerkloosheid. 

CPB

Het CPB voorspelde woensdag dat de werkloosheid volgend jaar verder zal oplopen naar 6 procent van de beroepsbevolking. In 2012 komt dit uit op 5,25 procent. Het CBS en het CPB gebruiken iets andere rekenmethodes.

De werkgelegenheid neemt in 2013 zowel in de marktsector als bij de overheid af. In de zorg neemt het aantal banen wel toe, maar dat is onvoldoende om de totale werkgelegenheid op peil te houden, aldus het CPB.

Vooral meer jongeren en vrouwen tussen de 25 en 44 jaar hebben zich op de arbeidsmarkt aangeboden. Mogelijk kunnen jongeren hun participatie op de arbeidsmarkt niet langer uitstellen door verder te studeren, aldus het CPB.

Extra geld

Woensdag is door Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) na overleg met de sociale partners 100 miljoen extra vrij gemaakt voor bestrijding van werkloosheid onder ouderen en onder jongeren, en voor de bouwsector.

Het bedrag komt bovenop de al eerder toegezegde 250 miljoen extra om de problemen in de economie aan te pakken.