ROTTERDAM - Mensen die doorgaans 10 tot 20 jaar bijstand krijgen, vinden niet sneller een baan als ze verplicht vrijwilligerswerk moeten doen als tegenprestatie voor hun uitkering.

Er wordt nog onderzocht of het vrijwilligerswerk bij de betrokkenen leidt tot een actievere opstelling in de samenleving. Dat is immers het doel van het project.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam aan de gemeenteraad over het project Maatschappelijke Inspanning, voorheen Full Engagement.

Hiermee vraagt de stad Rotterdam al enige tijd een tegenprestatie van mensen die heel moeilijk aan het werk komen. Ze hebben vaak psychische problemen en/of schulden.

Uitkering

Daardoor leven ze vaak al jaren van een uitkering van de gemeente. ''Natuurlijk is het uiteindelijk doel dat mensen werk vinden en dus geen uitkering meer krijgen. Maar door de problemen waar deze mensen vaak mee kampen, duurt het wat langer dan bij mensen die nog maar net in de bijstand zitten'', zegt wethouder Marco Florijn van sociale zaken.

Hij denkt dat het 2 tot 3 jaar duurt voordat deze mensen werk hebben gevonden. Als ze vrijwilligerswerk weigeren, worden ze met 30 of 100 procent gekort op de uitkering.

Vrijwilligerswerk

In de zeven wijken waar het project nu draait, doen ongeveer 1200 mensen vrijwilligerswerk. Voor gemiddeld minder dan 20 uur per week werken ze op scholen, buurthuizen of in de zorg. De komende jaren moet het project in heel de stad draaien.

De meeste mensen hebben geen moeite met een tegenprestatie, al werkten sommige bijstandsgerechtigden onvoldoende mee of zelfs helemaal niet. Hoeveel mensen daardoor werden gekort op hun uitkering, is niet bekend.

Gemotiveerd

''In de eerste bijeenkomsten waarvoor de werkzoekenden worden opgeroepen, vinden ze het nog vervelend, ook omdat ze worden gekort op hun uitkering als ze niet meedoen. Later verdwijnt dit en zien we dat werkzoekenden steeds meer gemotiveerd raken'', schrijft het college aan de gemeenteraad.

B en W stellen nu voor het project uit te breiden van zeven naar 13 wijken. Daarmee komt het totaal aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet en nog moet gaan doen, op 5500.