DEN HAAG - Niet-westerse migranten lopen nog steeds tegen discriminatie aan bij het zoeken naar een baan.

Onderzoek wijst uit dat uitzendbureaus de voorkeur geven aan autochtone werkzoekenden. Dat is de belangrijkste conclusie in een maandag naar buitengekomen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Acteurs van verschillende etnische achtergronden gingen met precies hetzelfde cv bij uitzendbureaus langs om werk te zoeken. Van de autochtone werkzoekenden die bij het uitzendbureau binnenliepen, kreeg 46 procent een baan aangeboden.

Bij de niet-westerse proefpersonen solliciteerde slechts 28 procent succesvol. Vooral allochtone mannen werden in veel gevallen niet aangenomen. Hiermee wordt volgens de onderzoekers opnieuw aangetoond dat discriminatie niet-westerse migranten op achterstand zet op de arbeidsmarkt.

Online sollicitaties

Alleen bij online sollicitaties vonden zij geen reden om aan te nemen dat er sprake is van onderscheid op basis van etnische afkomst. Waarschijnlijk komt dat doordat bij online sollicitaties heel gericht wordt gekeken naar de aan- of afwezigheid van het gevraagde niveau van opleiding en werkervaring, zo staat in het rapport.

Cijfers over 2011 wijzen uit dat niet-westerse migranten vaker werkloos zijn dan autochtone Nederlanders (13 tegen 4 procent). Ook hebben zij vaker een tijdelijk arbeidscontract (27 tegen 16 procent). Deze verschillen kunnen volgens het SCP niet volledig worden toegeschreven aan factoren als opleiding en werkervaring.

Zorgelijke situatie

''Zeker in het licht van de hoge werkloosheidspercentages onder niet-westerse jongeren is dat een zorgelijke situatie. In 2011 was bijna een kwart van de niet-westerse jongeren werkloos, tegen 8 procent van de autochtone jongeren", aldus het SCP.

ABU

ABU, de brancheorganisatie van uitzendbureaus, erkent de problemen. Naar aanleiding van eerder onderzoek is afgelopen jaar bewust beleid gevoerd op het tegengaan van discriminatie. ''En dat werkt", benadrukt ABU-directeur Aart van der Gaag.

Volgens hem is het aantal uitzendbureaus dat ingaat op discriminerende personeelsverzoeken van werkgevers niettemin nog steeds te hoog. ''Dat moet verder omlaag en daar sturen we op aan bij onze leden. Ieder geval van discriminatie is er een te veel.''

Onmiddellijk melden

Wie te maken heeft met discriminatie op de arbeidsmarkt moet dat onmiddellijk melden. Staatssecetaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) doet de oproep maandag in reactie op het rapport.

''Het gaat om een bijzonder hardnekkig verschijnsel. Elke vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt is onacceptabel en moet met kracht worden bestreden'', reageert Klijnsma die bovendien snel een SER-advies vraagt over dit onderwerp.

Ze wil daarin extra aandacht voor discriminatie bij het werven en selecteren van mensen. Klijnsma vindt het goed dat de uitzendbranche ook zelf aandacht heeft voor de kwestie, maar ze vindt de resultaten nog niet goed genoeg.

Onverstandig

De bewindsvrouw vindt discriminatie niet alleen kwalijk, maar ''ook heel onverstandig omdat er op die manier talentvol potentieel niet wordt benut''. Want: ''Mensen moeten enkel en alleen beoordeeld worden op hun talenten en niet op bijvoorbeeld hun etnische achtergrond of herkomst. Dit past niet en vraagt bijzondere aandacht van alle betrokkenen op de arbeidsmarkt.''

Klachten over discriminatie op de arbeidsmarkt kunnen worden gemeld bij een anti-discriminatieorganisatie in de eigen gemeente of bij het College voor de Rechten van de Mens, aldus Klijnsma.