AMSTERDAM - Arbeidsmigratie binnen Europa is niet altijd economisch voordelig. De Nederlandse overheid en de Europese Unie zouden meer oog moeten hebben voor de schaduwkanten van de arbeidsmigratie.

Dit schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) woensdag in een rapport over arbeidsmigratie, dat wordt aangeboden aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. 

Volgens de wetenschappers zouden overheden beter moeten nadenken over het aantrekken van arbeidsmigranten. Nu wordt te vaak gedacht dat arbeidsmigranten nodig zijn om een toekomstig gat aan werknemers in verband met de vergrijzing op te vangen.

Schaduwkanten

Maar er zijn niet alleen economische voordelen aan arbeidsmigranten, zo stellen de onderzoekers. Zij wijzen op schaduwkanten van de arbeidsmigratie in Europa, zoals overlast voor lokale en regionale bevolking.

Zo zouden sommige werkgevers de voorkeur geven aan arbeidsmigranten omdat hun verblijfsstatus bepaalde beperkingen met zich meebrengt. Daardoor is het aantrekkelijker en makkelijker voor werkgevers om migranten in te huren voor laagbetaalde functies met slechte arbeidsvoorwaarden, zo blijkt uit het onderzoek. 

Zo hebben werkgevers in Groot-Brittannië in bepaalde sectoren zoals de landbouw, openlijk toegeven dat de door hen geboden lonen en arbeidsvoorwaarden voor laaggeschoold werk onacceptabel zouden zijn voor werknemers uit het eigen land.

Verscherpt

De huidige economische crisis heeft in veel landen het debat over de gevolgen van de groeiende instroom van arbeidsmigranten voor de economische vooruitzichten van de eigen burgers in een land dan ook verder verscherpt, zo stellen de onderzoekers.

Ook wijzen ze erop dat arbeidsmigranten steeds vaker hoogopgeleid zijn, uit hun eigen land wegtrekken maar eenmaal in een ander land de eersten zijn die hun baan verliezen omdat ze vaak werken in kwetsbare sectoren zoals de bouw.

De wetenschappers pleiten dan ook voor een doelgerichter beleid voor arbeidsmigratie met een ander integratiebeleid. Werkgevers moeten zorgen dat de migranten op langere termijn inzetbaar blijven door scholing en door te zorgen dat ze Nederlands leren.

Waarschuwing FNV

Vakbond FNV waarschuwde dinsdag via NU.nl al voor de oneerlijke concurrentie tussen Nederlandse werknemers en arbeidsmigranten en slechtere arbeidsvoorwaarden voor deze laatste groep. Dit naar aanleiding van het ontslag van 37 vaste krachten van bloembindbedrijf Sierafor, die worden vervangen door Poolse uitzendkrachten.

Deze werknemers vallen niet onder cao en krijgen geen vergoeding voor overwerk en nachtwerk.

"Steeds meer werk komt terecht bij mensen met een zwakke positie en zonder onderhandelingsmogelijkheden. Als het gaat om buitenlandse werknemers is vaak zelfs sprake van misleiding en uitbuiting", aldus Leo Hartvelt van de FNV.

"Door bedrijven die gebruik maken van de mazen in de wet wordt het voor andere werkgevers onmogelijk gemaakt zich aan de afsgesproken regels te houden."