NAARDEN - Het bedrijf Geveke gaat onderdelen die onrendabel zijn of niet langer passen in zijn strategie, afstoten of sluiten. Die waarschuwing aan haar dochters gaf de technische handelsonderneming vrijdag bij de presentatie van haar halfjaarcijfers. Nog dit jaar worden een aantal bedrijven verkocht.

Geveke concenteert zich sinds begin 2001 op service- en verhuuractiviteiten. Die markt staat sterk onder druk. Over het eerste halfjaar zag Geveke de omzet met 9,9 procent dalen tot 467,4 miljoen euro. Autonoom daalde de omzet zelfs 11,1 procent. In juni gaf het beursgenoteerde bedrijf al een omzetwaarschuwing. De omzetdaling had vooral plaats bij de dienstverlenende technische handel: 20,5 procent tot 188,4 miljoen euro.

Het resultaat voor goodwill verdampte van 14,6 miljoen tot 0,7 miljoen. Die daling schrijft Geveke toe aan hoge kosten en de slechte marktomstandigheden.

Het marktherstel laat volgens Geveke op zich wachten. Het bedrijf uit Naarden heeft verdere kostenbesparingen in gang gezet. Ook heeft het een aantal aankopen uit het verleden wegens slechte prestaties afgewaardeerd. Het bedrijf schrijft daarmee voor 25,9 miljoen extra zogeheten goodwill af. Hierdoor is de solvabiliteit (het vermogen op de lange termijn aan financiële verplichtingen te voldoen) gedaald van 30,7 procent tot nog maar 25,1 procent.

Daarnaast moet het bedrijf eind dit jaar bij de huidige beurskoersen 4,5 miljoen euro bijstorten in het eigen pensioenfonds. Voor de tweede helft van dit jaar voorziet het bedrijf winstherstel na 'een matig eerste halfjaar'. Dat herstel tekende zich al in het tweede kwartaal af. Toch valt over heel 2002 de winst voor afschrijving goodwill en de eventuele extra pensioenlasten fors lager uit dan in 2001.